ccAnalyze

Besöksräkning med IR

TITLE 1

Säker mätteknik

Tekniken för att mäta besök i en citykärna har utvecklats under de senaste åren och nu finns det en teknik som klarar av årets växlingar, dimma, regn och andra tekniska störningar utan att för den skull tappa i säkerhet. Tekniken använder sig av IR Laser Scanner (Inom det passiva IR området). Dessa Laser Scanners kan ”lära sig” profilen av en människa och därmed slipper man att det i beräkningen kommer med moment som djur, barnvagnar, städkärror och liknande. Det är inte heller några problem att mäta under varma eller kalla dagar, dagar med dimma eller med häftiga regn.

Fördelar

Det finns flera fördelar med en teknik som baseras på IR Laser Scanner. Några av dessa fördelar är att den är:

- okänslig för svängningar i temperatur och luftströmmar

- IP67 klassad vilket innebär att den har inbyggda värmeelement som alltid garanterar torr och lämplig funktionsmiljö

- okänslig för avvikande ljusförhållanden som starkt solljus och mörker

- okänslig för avvikande klimatförhållanden i form av nederbörd, snö och regn.

Inget myndighetsgodkännande

Med en IR Laser Scanner har du även ett system som inte behöver ha något godkännande av myndigheterna. Alla former av kameror måste ju ha ett godkännande av myndigheterna innan de sätts upp. En IR Laser Scanner känner av att det är en människa som kommer och vilket håll den är på väg till, men den ”ser” inte vem det är. Därför behövs inget godkännande.

Noggrann mätning

En viss felmarginal är det i de flesta mätningar. Det är något som man får räkna med. En IR Laser Scanner har en låg felmarginal över tiden. Kontrollmätningar säger ca 5%. Det är en felmarginal som inget annat system klarar av.

ccAnalyze.se © 2012, Privacy policy