ccAnalyze

- Lokalt HUI-Index

Lokalt försäljningsindex

TITLE 1

Behov av kunskap

Med en omvärld som kräver allt mer av vår verksamhet ökar också kraven på oss att agera allt snabbare. Oftast vill inte vår omgivning vänta ett halvår på att få resultat från en insats eller att rapporten/analysen är klar. Utan det måste gå snabbare. I en allt mer uppkopplad värld vill vi veta nu, hur det var igår. Helst idag, hur det var imorgon!

Det leder till att våra system för insamling av data, vårt arbete med att bygga pusslet, måste förändras. De måste vara korrekta men fram för allt leverera snabbt och överskådligt.

Bra beslutsunderlag

I alla tider har beslutsfattare sökt bra beslutsunderlag. Oavsett om det har handlat om krig, affärer eller kärlek. Ett bra beslutsunderlag är korrekt i sitt utförande och kommer beslutsfattaren till del i rätt tid. Timing är ett allt mer använt ord i vår bransch. Att få reda på hur julhandeln gick i midsommarveckan är inte längre intressant. Att däremot på måndagen få information om hur förra veckans aktivitet hade för utfall i form av besök och försäljning – det är intressant.

Data – information – kunskap

Att samla in data kan man göra på många olika sätt. Att sedan strukturera datan så att information skapas klarar inte alla av. Att sedan ta det sista steget, att förvandla informationen till kunskap, är det ännu färre som lyckas med.

Med vårt program CityCenterAnalayze (ccA) hjälper vi dig med steg ett och två. Vi erbjuder dig ett system som på ett strukturerat sätt samlar in datan och sedan presenterar den så att information uppstår. Det sista steget, att förvandla informationen till kunskap kan vi också hjälpa dig med, även om vi tror att du vet bäst hur det är hemma på "din gata".

Lokala index

Att skapa lokala index som visar utvecklingen lokalt, det blir som att få ett HUI-index över sin egen stadskärna. Det skapar en ökad kunskap och säkerligen också en ökad samhörighet mellan medlemmarna i City.

Med en enkel struktur i inrapporteringen och i återrapporteringen till dem som har gjort arbetet samt import av citygalleriornas gemensamma data kan man bygga sitt lokala försäljningsindex. Det verktyg som kan hjälpa till med det heter ccA.

ccAnalyze.se © 2012, Privacy policy