ccAnalyze

- Besöksräkning i City

Besöksräkning i City, behövs det?

TITLE 1

Besök är inte detsamma som kund

Att räkna besökare är inte detsamma som att räkna kunder. Det vet de flesta som har ett installerat besöksräkningssystem. Detsamma gäller för en stadskärna. En besökare till en stadskärna kan vara kund i både en eller flera butiker, samtidigt som en annan besökare endast ska byta buss och går mellan två busshållplatser.

Att för den sakens skull avstå från att ha besöksräknare i en citykärna är ett trubbigt argument. Med en besöksräkning får man en ökad kunskap om flödena i citykärnan, även om talen i sig inte är helt exakta. Finns det flöden av människor i en citykärna så finns det även kunder.

I en undersökning som skedde för några år sedan, i en halvextern galleria, hade ca 80% av de som hade passerat entrén tänkt att handla något. Antingen i en eller flera butiker. Med ett besöksräknarsystem i en citykärna ökar möjligheten till att förstå och faktiskt se hur handelsflödena fungerar eftersom antagandena baseras på faktra.

Ökad kunskap

Om man har ett system som räknar hur många kunder eller passeringar man har haft, under en dag, en vecka eller den tidperiod man anser intressant, så får man en ökad kunskap om flödena i sin citykärna. Nyetableringar, ombyggnationer, vägarbeten eller annat påverkar förutsättningarna för de som är lokaliserade i en citykärna. Med en besöksräkning kan man se hur dessa ”störningar” påverkar kundens val. Kan man sedan koppla det till en omsättningsredovisning från butikerna i City, ja då kan man snart se vad dessa ”störningar” både kostar vissa i minskad försäljning och ger andra i ökad försäljning.

Lägga pussel

Att försöka förstå är detsamma som att lägga pussel. Med de pusselbitar man har att förfoga över ska man skapa sig en bild av hur det ser ut, hur det har sett ut och sedan skapa en prognos för framtiden. Sin egen känsla och erfarenhet av handel är i det här sammanhanget av mycket stor betydelse men för att kunna få fler pusselbitar och därmed höja kvalitén på prognosen behöver man ha hårda fakta som man kan lita på. Därför är investeringen i ett besöksräkningssystem en näst intill nödvändig investering.

Säker mätteknik

Tekniken för att mäta besök i en citykärna har utvecklats under de senaste åren och nu finns det en teknik som klarar av årets växlingar, dimma, regn och andra tekniska störningar utan att för den skull tappa i säkerhet. Tekniken använder sig av IR Laser Scanner (Inom det passiva IR området). Dessa Laser Scanners ”lär sig” profilen av en människa och därmed slipper man att det i beräkningen kommer med moment som djur, barnvagnar, städkärror och liknande. Det är inte heller några problem att mäta under varma eller kalla dagar, dagar med dimma eller med häftigt regn.

Fördelar

Det finns flera fördelar med en teknik som baseras på IR Laser Scanner. Några av dessa fördelar är att den är:

- okänslig för svängningar i temperatur och luftströmmar

- IP67 klassad vilket innebär att den har inbyggda värmeelement som alltid garanterar torr och lämplig funktionsmiljö

- okänslig för avvikande ljusförhållanden som starkt solljus och mörker

- okänslig för avvikande klimatförhållanden i form av nederbörd, snö och regn.

Inget myndighetsgodkännande

Med en IR Laserscanner har du även ett system som inte behöver ha något speciellt godkännande av myndigheterna. Till skillnad från andra former av kameror. En IR Laserscanner känner av att det är en människa som kommer och vilket håll den är på väg till, men den ”ser” inte vem det är. Därför behövs inget godkännande.

Noggrann mätning

En viss felmarginal är det i de flesta mätningar. Det är något som man får räkna med. En IR Laserscanner har en låg felmarginal över tiden. Kontrollmätningar säger ca 5%. Det är en felmarginal som inget annat system klarar av.

Linköping City Samveerkan har två. Stockholm City har en. När ska du skaffa dig en egen?

ccAnalyze.se © 2012, Privacy policy