ccAnalyze

- Citygallerior

Goldex

Många citygallerior, som också är medlemmar i den lokala cityföreningen, kan länka över sin information rörande besök

och försäljning till cityföreningen med bara några enkla knapptryck.

sök...

MED CITYGALLERIOR

Programvaran ccAnalyze bygger på en gemensam plattform med programvaran mAnalyze. mAnalyze är en programvara som riktar sig till fastighetsbolag med ett eller flera köpcentrum och citygallerior. mAnalyze används av många köpcentrum och citygallerior, både i Sverige och utomlands. I början av 2012 var det ca 100 stycken. Det gör att många citygallerior, som också är medlemmar i den lokala cityföreningen, kan länka över sin information rörande besök och försäljning till cityföreningen med bara några enkla knapptryck.

Det gör att vi därmed kan erbjuda våra kunder en enkel lösning för att ta de första stegen i att bygga upp en god och faktabaserad bild av sin stadskärnas utveckling.

ccAnalyze.se © 2012, Privacy policy