ccAnalyze

- Utomhusräkning

Goldex

Vi på ccAnalyze tror på att man med en hög och jämn kvalité långsiktigt når bättre resultat i formandet av statistiken och att våra kunder, cityföreningar, därmed får det man önskar sig; obestridliga fakta.

sök...

MED SYSTEM FÖR UTOMHUSRÄKNING

LÄNKAR TILL ANDRA ARTIKLAR

Tanken med ccAnalyze är att skapa ett system som genom faktainsamling av främst omsättning men även besök, hos cityföreningens medlemmar, ska ge cityföreningen en kvalitativ bild av hur cityhandeln mår och utvecklas.

Till det kan de cityföreningar som önskar sig en ännu bättre bild av utvecklingen skaffa sig någon form av utomhusräkning. För att bibehålla samma kvalitét som erhålles i medlemmarnas registrering av omsättning, har vi ställt som krav att det system som cityföreningen vill koppla till ccAnalyze, håller en hög grad av träffsäkerhet och inte påverkas av väder och vind, solljus och mörker m m.

Vi på ccAnalyze tror på att man med en hög och jämn kvalité långsiktigt når bättre resultat i formandet av statistiken och att därmed får våra kunder, cityföreningar, det man önskar sig; obestridliga fakta. Vi har därmed anpassat vårt system efter hur lasertekniken fungerar

ccAnalyze.se © 2012, Privacy policy