ccAnalyze

- Mätpunkter

Prisvärt system med mätpunkter

TITLE 1

Mätpunkter

Ju fler mätpunkter man har i sitt system, desto mer information får man och därmed fler pusselbitar till sitt pussel. Hur många mätpunkter man behöver ha beror på vad man vill veta och hur mycket man anser sig vilja investera. Det beror även på hur flödena är och hur stadskärnan är uppbyggd.

Innan man köper in något ska man ta sig en ordentlig fundering på vad man vill veta och hur många mätpunkter det kan kräva. Att starta med ett litet antal mätpunkter för att sedan bygga ut systemet över tiden, kan vara en framkomlig väg att gå. En annan väg är att hyra sina mätare, något som vi kan erbjuda våra kunder.

Storköping

Vi har tagit fram ett exempel (se bilden intill). Vi kallar vår stad för ”Storköping” och i den ska vi visa vad vi menar. Storköping har två centralt belägna p-platser. Två citygallerior och några riktigt vassa shopping- och restaurangstråk. Hela citykärnan är full av butiker, restauranger och trevliga caféer. De gulmarkerade gatorna är de gator som flest besöker.

I en begränsad installation, omfattande två mätpunkter, skulle Cityföreningen få mycket information men om man även plockade med de andra två så skulle i princip flödet i hela stadskärnan kunna redovisas.

Jämförande statistik

Storköpings Cityförening arbetar sedan en tid tillbaka med systemet CityCenterAnalayze (ccA). Det gör det enkelt för Cityledaren att ta fram statistik, utvärdera utfall i besök och försäljning gentemot utförda kampanjer i media. Det är även lätt för Cityledaren att jämföra statistiken mellan sina mätpunkter och citygalleriornas besöksstatistik. Cityledaren kan dessutom med endast några knapptryckningar skicka tillbaka feedback till centrumchefen i citygallerian om hur dennes besök stod sig i relation till Citys.

Snittköp

Att ta fram begrepp som ”snittköp” brukar vanligtvis vara endast förunnat enskilda butiker men med besöksmätning och ccA går det enkelt även för en Cityledare. Därmed skapas ytterligare en pusselbit att tillfoga till de övriga.

Exempel: Storköping

ccAnalyze.se © 2012, Privacy policy